Inscripció

Els concursants hauran d’omplir el formulari d’inscripció on-line abans del 1 de juliol de 2023 (inclós):

S’hauran d’adjuntar els següents documents:

  1. Fotocòpia DNI o Passaport
  2. Justificant pagament drets d’inscripció
  3. Fotografia tipus DNI o artística (només cara. Arxiu JPG, JPEG, PNG, TIFF)
  4. Una carta de recomanació datada el 2023
  5. Breu currículum vitae (màxim 1 pàgina)
Nombre / Name / Nom
Apellidos / Surname / Cognoms
Lugar de nacimiento / Place of birth / Lloc de Naixement
DNI / Passport / Pasaporte
Nacionalidad / Nacionality / Nacionalitat
Teléfono / Phone / Telèfon
Email
Calle / Street / Carrer
Código Postal / Post Code / Codi Postal
Localidad / City / Localidat
Provincia/Región / Region-State / Província/Regió
País / Country / Pais

Johann Sebastian Bach.

Por ejemplo: Preludio y fuga nº1 en Do Mayor Libro I BWV 846.

For example: Prelude and Fugue nº1 in C Major Book I BWV 846

Per exemple: Preludi i fuga nº1 en Do Mayor Llibre I BWV 846

Ex: Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Mendelssohn, Rachmaninov, Grieg, Bartók, Berg, Prokofiev, Dutilleux, Ginastera, Scriabin, Hindemith...
Ex: 23, 25, 29, 35, 38… 45 minutos/minuts/minutes
Click or drag a file to this area to upload.
Formato / Format pdf or jgp, max 2 MB cada archivo / each item / cada arxiu
Click or drag a file to this area to upload.
Formato / Format pdf or jgp, max 2 MB cada archivo / each item / cada arxiu
Click or drag a file to this area to upload.
Formato / Format pdf or jgp, max 2 MB cada archivo / each item / cada arxiu
Click or drag a file to this area to upload.
Formato / Format pdf or jgp, max 2 MB cada archivo / each item / cada arxiu
Click or drag a file to this area to upload.
Formato / Format pdf or jgp, max 2 MB cada archivo / each item / cada arxiu

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!